Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Polymérne nanomateriály pre transport liečiva
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa
Ing. Anita Eckstein, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Nové prístupy v medicíne poukazujú na dôležitosť riadeného uvoľňovania dodávaných liečiv, ktoré zodpovedajú špecifickým fyziologickým potrebám ľudí. Tento prístup umožňujú takzvané nosiče, ktorými môžu byť častice, micely, vlákna na mikro- či nanoúrovni. Veľká pozornosť sa venuje nanočasticiam so zapuzdreným liečivom, pretože značné percento liečiv je málo rozpustné vo vode, preto sú biologicky nedostupné a majú nízku terapeutickú účinnosť. Biokompatibilné nanočastice vedú k zlepšeniu transportu liečiva no žiadané miesto a teda napomáhajú priamemu použitiu na liečbu. Cieľom dizertačnej práce je príprava a characterizácia biokompatibilných kopolymérnych nanočastíc pripravených z monomérov na báze furánových derivátov získaných z biomasy. Práca sa zameriáva na prípravu a funkcionalizáciu 5-hydroxymethylfurfuralových derivátov a na ich využitie pri príprave nanomateriálov. Zavádzanie liečiv do polymérnych nanočastíc prebieha pomocou post-polymerizačnej metódy. Túto metódu je možné použiť pre rôzne typy, vo vode zle rozpustných liečiv.