Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Syntéza makroiniciátorov a iných stavebných blokov pre pokročilé polymérne systémy.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa
RNDr. Dmitrij Bondarev, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom práce je príprava vybraných makroiniciátorov a blokov so špecifickými koncovými skupinami, to znamená v našom prípade makromolekúl, ktoré sú schopné v ďalších krokoch poskytnúť blokové kopolyméry rôznych parametrov (tieto kopolyméry môžu mať využitie napríklad vo farmácii). Makroinicátory a bloky budú testované v rôznych perspektívnych polymerizačných postupoch.