Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Príprava polymérnych implantátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím nekovalentnej a kovalentnej "clik" chémie.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa/-ky
Abolfazl Heydari, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Táto dizertačná práca sa zaoberá prípravou stabilných hydrogélov na báze polysacharidov, kde hydrogélová sieť je stabilizovaná interakciami dvojakého typu, t.j. reverzibilnými nekovalentnými a permanentnými kovalentnými, pripravenými clik chemickou reakciou. Výsledné hydrogély by mali mať vlastnosti, ktoré predurčujú tento materiál na ochranu transplantovaných buniek voči imunitnému systému. Dvojitá sieť by mala zvýšiť stabilitu hydrogélov v in vivo prostredí. Súčasťou tejto PhD práce je syntéza polysacharidov, ktoré budú biokompatibilné a vhodné pre iónové a klik zosieťovanie a to tak, že do hlavného reťazca budú cielene zavedené požadované funkčné skupiny. Syntetizované polysacharidy sa ďalej použijú na prípravu mikrokapsúl a mikronosičov stabilizovaných kombináciou iónovej alebo supramolekulovej komplexácie s klik reakciami. Klik reakcie sa uskutočnia bez použitia medi a svetla vo fyziologických podmienkach, čo spĺňajú napr. tiol/aza Michaelova adícia a Diels-Alderova cykloadičná reakcia.