Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Príprava polymérnych implantátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu použitím nekovalentnej a kovalentnej "clik" chémie.
Program DŠ
Organická chémia
Meno školiteľa
Abolfazl Heydari, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Táto dizertačná práca sa zaoberá prípravou stabilných hydrogélov na báze polysacharidov, kde hydrogélová sieť je stabilizovaná interakciami dvojakého typu, t.j. reverzibilnými nekovalentnými a permanentnými kovalentnými, pripravenými clik chemickou reakciou. Výsledné hydrogély by mali mať vlastnosti, ktoré predurčujú tento materiál na ochranu transplantovaných buniek voči imunitnému systému. Dvojitá sieť by mala zvýšiť stabilitu hydrogélov v in vivo prostredí. Súčasťou tejto PhD práce je syntéza polysacharidov, ktoré budú biokompatibilné a vhodné pre iónové a klik zosieťovanie a to tak, že do hlavného reťazca budú cielene zavedené požadované funkčné skupiny. Syntetizované polysacharidy sa ďalej použijú na prípravu mikrokapsúl a mikronosičov stabilizovaných kombináciou iónovej alebo supramolekulovej komplexácie s klik reakciami. Klik reakcie sa uskutočnia bez použitia medi a svetla vo fyziologických podmienkach, čo spĺňajú napr. tiol/aza Michaelova adícia a Diels-Alderova cykloadičná reakcia.