Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
: Využitie moderných polymerizačných techník pri cielenej modifikácii povrchov.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Modifikáciou povrchov je možné cielene upraviť povrchové vlastnosti. Moderné polymerizačné techniky umožňujú zavedenie požadovaných funkčných skupín na povrch materiálov a zároveň kontrolu hustoty a hrúbky polymérneho obalu, od ktorej závisí príspevok polymérneho obalu a modifikovaného jadra do celkových vlastností pripraveného hybridného materiálu. Radikálové polymerizácie majú množstvo výhod oproti iónovým polymerizáciam. Avšak bežné techniky z povrchu iniciovanej radikálovej polymerizácie používajú veľké množstvo katalyzátora, ktorý je potrebné pre určité aplikácie následne pracne odstraňovať. Cieľom dizertačnej práce je využitie moderných polymerizačných techník pracujúcich s ppm množstvami katalyzátora pre modifikáciu povrchov rôznych materiálov so širokým aplikačným potenciálom zahŕňajúcim i také oblasti, ktoré sú citlivé na prítomnosť anorganických katalyzátorov, ako napríklad biomedicína.