Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Riadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
S novými pokročilými technológiami rastú i požiadavky na vývoj nových polymérnych materiálov s vlastnosťami presne šitými na mieru pre špeciálne aplikácie. Štruktúru a architektúru polymérov a tým i vlastnosti polymérnych materiálov je možné kontrolovať pomocou tzv. kontrolovaných polymerizačných techník. Téma dizertačnej práce je zameraná na optimalizáciu podmienok fotopolymerizácií pre rôzne vinylové monoméry, pre prípravu polymérov s dobre definovanou mólovou hmotnosťou a úzkou disperzitou. Prednostne sa budú študovať polymerizácie riadené komplexami bromidov medi a organokatalyzátormi. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR, ako i syntéza nových typov katalyzátorov a monomérov. Polymerizácie budú taktiež využité na modifikáciu povrchov a prípravu funčných polymérov so špecifickými vlastnosťami.