Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Bioobnoviteľné monoméry pre prípravu hydrogélov.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jozef Kollár, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Využitie monomérov z bioobnoviteľných zdrojov pre prípravu polymérov je vysoko aktuálna téma. Predmetom štúdia je príprava a charakterizácia vlastností polymérnych látok na báze butyrolaktónu. Homopolymerizácia monomérov s butyrolaktónovou štruktúrou, resp. kopolymerizácia s inými monomérmi, poskytuje príležitosť pripraviť nové typy polymérov s širokou škálou vlastností a pre rozmanité aplikácie. Použitá polymerizačná technika má významný vplyv na celkovú polymérnu architektúru makromolekulovej látky. Pri príprave polymérov sa preto využije voľnoradikálová polymerizácia ako aj rôzne typy reverznej-deaktivačnej radikálovej polymerizácie (NMP, ATRP), s ktorými má Ústav polymérov bohaté skúsenosti. V prítomnosti sieťovadla sa pripravia a otestujú hydrogély s absorpčnými vlastnosťami.