Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Polymérne nanomateriály s využitím v kozmetickom priemysle
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa/-ky
Ing. Anita Eckstein, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Nanotechnológia je v súčastnosti atraktívna takmer vo všetkých odvetviach priemyslu. Kozmetické prípravky obsahujúce nanočastice či micely už poznáme aj z televíznych reklám. Pojem “nanomateriál“ v kozmetických výrobkoch je definovaný ako nerozpustná alebo biopersistentná cielene vyrábaná látka. Cieľom tejto dizertačnej práce je pripraviť nanomateriály – a to vo forme častíc, vlákien či miciel na báze biopolymérov alebo amfifilných blokových kopolymérov pre využitie v dermatokozmetických výrobkoch.
Počas štúdia si doktorand osvojí syntézu rôznych amfifilných kopolymérov, manipuláciu s nimi a modifikáciu prírodných polymérov, prípravu nanočastíc, miciel a nanovlákien. Po konkretizovaní aplikačného smeru sa následne určí aktívna látka pre naplnenie týchto materiálov.
Od študenta sa očakáva aktívne zapojenie sa do riešenej problematiky ako aj do iných pridružených projektov, do hľadania spolupráce s firmami a aj do propagačných činností Ústavu polymérov. Študentovi bude umožnené zúčastňovať sa národných a medzinárodných konferencií a stáží.
Po ukončení štúdia bude mať absolvent nielen teoretické ale aj praktické skúsenosti s prípravou a charakterizáciou rôznych typov nanomateriálov, získa prehľad v odbore makromolekulová chémia, ako aj tzv. „mäkké zručnosti“ a organizačné schopnosti. Svoje vedomosti môže ďalej rozvíjať v akademickej oblasti alebo aj v súkromnom sektore na Slovensku aj v zahraničí.