Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Systémová ochrana a rekonštrukcia železných artefaktov v archeológii
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa
PhDr. Peter Bednár, CSc. ()
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom je analýza spôsobov konzervácie a využitia rôznych typov inhibítorov, spomaľujúcich korózne procesy železných predmetov v depozitároch a v muzeálnych expozíciách. Návrhy optimálnych metód konzervácie, rekonštrukcie a deponovania nálezov železných predmetov.