Témy doktorandského štúdia

Archeologický ústav SAV

Názov témy
Militáriá a taktika boja v dobe popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny
Program DŠ
interná/externá
Meno školiteľa
PhDr. Vladimír Mitáš, PhD. ()
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca by mala do detailov preskúmať vojenstvo doby popolnicových polí na severe Karpatskej kotliny. Analyzované skupiny militárií, fortifikované objekty a načrtnutý spôsob taktiky boja, ale aj ich prípadné podobnosti, či odlišnosti s okolitými teritóriami, zaiste rozšíria poznatky o tejto problematike v rámci širšej strednej Európy.