Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Charakterizácia G-patch proteínov kvasinky S. pombe
Program DŠ
biochémia
Meno školiteľa
Ing. Ľuboš Čipák, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
RNA helikázy sú zúčastnené na väčšine procesov metabolizmu RNA. Predpokladá sa, že funkcia RNA helikáz je regulovaná aj proteínmi obsahujúcimi doménu bohatú na glycín, tzv. „G-patch“ doménu. Napriek poznatkom, že proteíny s "G-patch" doménou zvyšujú aktivitu RHA helikáz, ich úloha pri regulácii RNA helikáz ostáva stále neobjasnená. Cieľom dizertačnej práce bude detailne charakterizovať funkciu známych, ako aj novoidentifikovaných „G-patch“ proteínov kvasinky S. pombe a popísať ich interakcie a funkcie pri regulácii RHA helikáz.