Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Vplyv mikrovlnného žiarenia a nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na hematopoetické bunky
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa
doc. Ing. Igor Beliaev, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Vplyv mikrovlnného žiarenia mobilných telefónov a nízkych dávok ionizujúceho žiarenia na ľudský organizmus nie je zatiaľ plne preskúmaný. Budeme študovať DNA poškodenie, ROS a apoptózu v hematopoetických bunkách izolovaných z pupočníkovej krvi, s dôrazom na hematopoetické kmeňové a progenitorové bunky, keďže sú to bunky zodpovedné za vznik leukémie. Cieľom práce bude charakterizovať citlivosť rôznych subpopulácií hematopoetických kmeňových a progenitorových buniek voči ovplyvneniu mikrovlnným žiarením mobilných telefónov a nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia.