Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Mapovanie intenzity využívania poľnohospodárskej krajiny
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa
Mgr. Róbert Pazúr, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Poľnohospodárska krajina môže byť využívaná rôznymi spôsobmi a intenzitou. Cieľom DDP je zhodnotiť možnosti údajov diaľkového prieskumu Zeme a iných priestorových/štatistických údajov pri mapovaní intenzity využitia poľnohospodárskej krajiny. Kandidát bude pracovať s časovými rádmi získanými zo satelitov Landsat a Sentinel-2 a spolu s ďalšími údajmi (napr. letecké snímky, alebo európske dáta Copernicus) identifikovať špecifické aktivity prebiehajúce na poľnohospodárskej pôde (napr. spásanie, kosenie, hnojenie). Úspešný kandidát by mal mať pokročilé znalosti angličtiny a záujem o priestorovú analýzu, diaľkový prieskum Zeme a spracovanie dát. Táto DDP ponúka jedinečné možnosti zapojiť sa do prebiehajúcich medzinárodných projektov.