Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou novosyntetizovaných derivátov tymolu na in vitro modeli čreva
Program DŠ
onkológia
Meno školiteľa
RNDr. Katarína Kozics, PhD. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Priaznivé účinky tymolu (TY), prírodného monoterpén fenolu z oleja tymiánu, na ľudské zdravie sú známe mnoho rokov. Projekt sa zameriava na syntézu hydrofilných derivátov TY pri zachovaní ich antioxidačných a/alebo antiproliferačných vlastností a efektívnom prenikaní do buniek. Využitie širokej škálybiochemických, biologických a molekulárno-genetických prístupov a meraní bude slúžiť na objektívne posúdenie biologických vlastností týchto derivátov v závislosti od ich molekulárnej štruktúry. Projekt prispeje k objasneniu molekulárnych a bunkových mechanizmov pôsobenia hydrofilných derivátov TY. Biologická aktivita TY derivátov bude sledovaná na 2D ako aj 3D (sféroidy) bunkových črevných modeloch, ktoré lepšie zodpovedajú in vivo podmienkam.