Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Metabolická liečba zlyhávania srdca: účinok na metabolizmus a morfológiu myocytov
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa
RNDr. Michal Cagalinec, PhD. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Zlyhanie srdca (HF) je hlavnou príčinou úmrtí na svete, sprevá- dzané poruchami energetického metabolizmu, morfologickými a funkčnými zmenami. Metabolická terapia dvoma vitamínmi skupiny B bola schopná zlepšiť túto situáciu čo sa týka mitochon-driálneho metabolizmu. Nie je však jasné, aká účinná je táto terapia v prípade funkčnej a morfologickej remodelácie myocytov. Ciele dizertačnej práce: 1. analýza morfologických (bunkových alebo ultraštruktúrnych) a 2. funkčných (metabolizmus vápnika, kontraktilita) parametrov myocytov ľavej komory z experimentál-neho modelu HF (podviazanie aorty u myší).