Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Účinky pravidelného cvičenia na metabolizmus, fyzickú zdatnosť, kognitívne funkcie a štrukturálne charakteristiky mozgu: molekulárna fyziológia zdravého starnutia
Program DŠ
normálna a patologická fyziológia
Meno školiteľa
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Lekárska fakulta UK
Stručná anotácia
Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení a podporuje zdravé starnutie. V práci sa budeme zaoberať mechanizmami adaptačných procesov spojených s pravidelným cvičením, a to ako na systémovej úrovni (celý organizmus) tak aj špecificky v kostrovom svale (kľúčový orgán pohybu) a v mozgu (kognitívne procesy/pamäť). Predpokladáme, že bioaktívne molekuly uvoľňované z kostrového svalu pri cvičení dokážu okrem zlepšenia integrity a funkčnej kapacity svalu, modulovať aj funkčné a štrukturálne charakteristiky mozgu. Mechanizmy adaptačných účinkov cvičenia budeme študovať na modeloch buniek ľudského svalu a kultúr neurónov a výsledky budeme interpretovať vo vzťahu k účinkom dlhodobej tréningovej intervencie u seniorov s poruchami kognitívnych funkcií vrátane cvičením navodených zmien v štruktúre a funkčnej kapacite mozgu.