Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Úloha faktorov virulencie vírusu kliešťovej encefalitídy v prenose kliešťami
Program DŠ
mikrobiológia
Meno školiteľa
RNDr. Juraj Koči, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vírus kliešťovej encefalitídy (TBEV) spôsobuje jedno z najzávažnejších neurodegeneratívnych ochorení prenášaných kliešťami. Doterajšie štúdie patogenézy ochorenia sú však prevažne zamerané na hostiteľa a existuje iba veľmi málo informácii o interakciách medzi vírusom a jeho prenášačom, ktoré sú integrálnou súčasťou cirkulácie vírusu v prírode. Tento projekt je preto zameraný na analýzu interakcií kmeňa TBEV Hypr a kliešťa Ixodes ricinus. Budú vyvinuté fluorescenčne značené rekombinantné vírusy s modifikovanou doménou proteínu E pomocou ISA metódy, novo etablovanej techniky reverznej genetiky. Dynamika prenosu a interakcie rekombinantných vírusov a kliešťov budú testované v kliešťoch cicajúcich in vitro. Získané výsledky a nástroje prinesú cenné informácie o úlohe vírusových faktorov virulencie pri infekcii, diseminácii a prenose TBEV kliešťami a zároveň môžu zásadne obohatiť výskum iných kliešťami prenášaných vírusov.