Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Hodnotenie diverzity poľnohospodárskej krajiny s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie
Program DŠ
Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
Meno školiteľa
RNDr. Monika Kopecká, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom DDP bude analyzovať a zhodnotiť priestorovú štruktúru poľnohospodárskej krajiny s využitím objektovo-orientovanej klasifikácie. Vybrané modelové územia budú porovnané z hľadiska rôznych indikátorov diverzity krajiny a predpokladaných trendov jej budúcich zmien.