Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Molekulárne analýzy prieniku vektormi prenášaných vnútrobunkových baktérií do buniek a ich vplyv na cieľové bunky
Program DŠ
mikrobiológia
Meno školiteľa
RNDr. Zuzana Sekeyová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vnútrobunkové baktérie sú stálou studnicou vedeckých prekvapení. Ich pôsobenie, prienik do cieľových buniek, množenie a následný biorytmus infikovaných buniek boli a sú neustále študované, sú čiastočne popísané, avšak nie sú kompletne objasnené ani pochopené. Dnešné metódy, založené na modernom prístrojovom vybavení, umožňujú cielený uhoľ pohľadu na reťazovú reakciu zmien, ktoré nastávajú po infekcii na molekulárnej úrovni. Otvárajú nám nové horizonty poznania.
Cieľom práce bude pomocou najmodernejších detekčných metód odhaliť konkrétne údaje o biologickej aktivite a funkcii jednotlivých bakteriálnych (rickettsií, Coxiella burnetii) a bunkových (hostiteľských) štruktúr; t. j. vytvoriť súčasný obraz o „patologických mutáciách“ stavebných jednotiek (nukleových kyselín a proteínov) oboch aktérov, tak infekčného ako i infikovaného organizmu.