Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Nové prístupy v terapii gastrointestinálnych nádorov pomocou cieleného knock – out kľúčových génov
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa
RNDr. Zuzana Kozovská, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Slovensko je jednou z krajín s najvyšším výskytom gastrointestinálnych nádorov, medzi ktoré patrí najmä adenokarcinóm pankreasu, pre ktorého liečbu je potrebný vývoj nových terapeutických prístupov. Vytvorenie xenoimplantátov odvodených od pacienta (PDX), alebo použitie organoidov predstavuje významný nástroj pre translačný výskum. Takéto modely umožnia podrobnú charakterizáciu gastrointestinálnych nádorov. Hlavným cieľom tejto práce je vývoj nových in vitro a in vivo modelov a aplikácia metód editovania génov napr. CRISPR/Cas9, siRNA alebo shRNA na identifikáciu génovo-špecifických nádorových zmien. Tieto „kľúčové“ gény budú potenciálnymi cieľmi liečby, pretože ich vyradenie by mohlo viesť k zníženému prežívaniu agresívnych nádorových buniek.