Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
4D organizácia transkripcie DNA v jadrách kvasiniek
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa
RNDr. Daniela Gašperíková, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cieľom doktorandskej práce je študovať 4D priestorovú a časovú organizáciu bunkového jadra kvasiniek z hľadiska transkripcie génov. Transkripcie ribozomálnych a glykolytických génov sú často ko-lokalizované na komplex jadrového póru (NPC). Hypotézou je, že lokalizácia aktívne transkriptovaných génov na NPC prebieha v rámci redukčno-oxidačného cyklu so zvýšeným počtom variantov počas oxidačného cyklu. Potvrdenie tejto hypotézy by mohlo vysvetliť ne-náhodné variácie DNA v rámci celého genómu, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie a choroby, a mohlo by pomôcť pochopiť aj vznik dedičných chorôb a rakoviny.