Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Biologická bezpečnosť inovatívnych nanoliečiv s potenciálnou aplikáciou v regeneratívnej medicíne
Program DŠ
genetika
Meno školiteľa
RNDr. Monika Šramková, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Vývoj nových terapeuticky aktívnych ochranných prostriedkov na rany, ktoré poskytujú nielen krytie poranenia, ale podporujú aj samotný liečebný proces, má významný potenciál pre klinické aplikácie. Cieľom práce bude posúdenie biologickej bezpečnosti pripravovaných inovatívnych nanohydrogélov v podmienkach in vitro a in vivo. Nanogél integruje ochranné (nanohydrogél) a liečivé funkcie (nanočastice oxidu železitého a cielená miRNA) v rámci jednej nanokompozitnej inteligentnej štruktúry; a detailná charakterizácia nano:bio interakcií prispeje k objasneniu mechanizmov účinku nanogélov v biologickom systéme.