Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Pravidelná fyzická aktivita a jej vplyv na neuro-svalovú komunikáciu, benefity cvičenia pri Parkinsonovej chorobe
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
Mgr. Timea Kurdiová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Starnutie je charakterizované viacerými zmenami na úrovni kostrového svalu ako aj nervového systému. Cvičenie je stimul, ktorý môže priebeh týchto zmien spomaliť a pôsobiť preventívne/terapeuticky pri chorobách asociovaných so starnutím ako je Parkisonova choroba (PCH). V rámci dizertečnej práce sa budú skúmať štruktúrálne a molekulárne zmeny na úrovni kostrového svalu u pacientov s PCH pred a po cvičení, s dôrazom na usporiadanie nervosvalovej platničky ako aj účinok elektrickej pulznej stimulácie svalových buniek na fenotyp a sekrečnú aktivitu svalových buniek s potenciálom stimulovať neurogenézu.