Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Úlohy excitačných a inhibičných neurónov v autizme
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Úlohy postsynaptických proteínov v excitačných a inhibičných neurónoch v skorých postnatálnych štádiách vývinu mozgu nie sú dostatočne známe. Patologické zmeny v tvorbe a distribúcii oxytocínu sa spájajú s autistickými ochoreniami. Cieľom je identifikácia postsynaptických adhéznych molekúl dôležitých pre tvorbu excitačných a inhibičných synapsií v neurónoch produkujúcich alebo distribujúcich oxytocín v mozgu. Plánuje sa použitie transgénneho myšieho model autizmu, imunohistologické hodnotenie postynaptických proteínov a analýza správania pre komplexné pochopenie mechanizmov vedúcich k neurovývinovým ochoreniam.