Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Molekulárna fyziológia účinkov aeróbne-silového tréningu u pacientov s vyliečeným onkologickým ochorením
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení. U vyliečených onkologických pacientov sa prítomnosť chronických metabolických ochorení často spája s neskorou toxicitou chemoterapie, ktoré/ú môže cvičením-navodené zvýšenie zdatnosti významne zmierniť. V klinickej praxi sa však o zdatnosti pacienta uvažuje len okrajovo. V práci sa budeme zaoberať mechanizmami synchronizácie adaptačných procesov spojených s pravidelným cvičením, ktoré sú regulované bioaktívnymi molekulami uvoľňovanými z kostrového svalu a okrem zlepšenia integrity a funkčnej kapacity svalu, pôsobia aj systémovo. Mechanizmy adaptačných účinkov a metabolizmus budeme študovať aj na modeli ľudských svalových buniek in vitro a výsledky budeme interpretovať vo vzťahu s účinkami tréningovej intervencie u vyliečených onkologických pacientov.