Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV

Názov témy
Mechanizmy chemorezistencie malignít urogenitálneho traktu a ich modulácia
Program DŠ
fyziológia živočíchov, genetika
Meno školiteľa
RNDr. Dana Jurkovičová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Úlohou v rámci tejto PhD. témy bude preštudovať a pochopiť mechanizmy, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji urogenitálnych malignít, ich rezistencie na chemoterapeutickú liečbu a faktory, ktoré tieto mechanizmy modulujú. Medzi hlavné ciele bude patriť identifikácia kľúčových mechanizmov patogenézy týchto ochorení a ich najvýznamnejších genetických a epigenetických modulátorov, ktoré sa môžu stať novými diagnostickými a prognostickými biomarkermi a/alebo môžu byť potenciálnymi novými miestami cielenej terapie.