Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Názov témy
Ako chronické ionizujúce žiarenie modifikuje toleranciu vodných rastlín voči škodcom a patogénom?
Program DŠ
fyziológia rastlín
Meno školiteľa
Mgr. Maksym Danchenko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Posledné štúdie jasne preukázali, že chronické ionizujúce žiarenie ovplyvňuje fenotyp poľnohospodárskych plodín, lesných stromov a vodných rastlín. Vedci zistili viacnásobné účinky na úrovni cytogenetiky, génovej expresie, množstva bielkovín a fyziologických procesov. Navrhovaná téma využije modernú analytickú infraštruktúru a zaujímavé predbežné výsledky. Menovite, potenciálny školiteľ a jeho spolupracovník zaznamenali výraznejšie poškodenie škodcami vodných rastlín, ktoré obývajú jazerá kontaminované rádionuklidmi. Primárnym cieľom tejto štúdie je potvrdenie kauzálneho účinku pomocou robustného experimentálneho dizajnu a objasnenie základných biochemických/fyziologických mechanizmov zvýšenej citlivosti. Poprvé, fenotypy budú potvrdené laboratórnymi biologickými testami. Podruhé, po dokončení proteomickej fázy štúdia, hypotetické mechanizmy sa overia cielenými testami enzýmovej aktivity a mikroskopickou lokalizáciou imunoznačených proteínov. V priebehu doktorandského štúdia, absolvent získa nielen relevantné experimentálne zručnosti, ale aj univerzálne kompetencie, ako je napríklad vedecké písanie a prednášanie. Tento projekt prispeje k objasneniu, či kontaminácia životného prostredia poškodzuje sladkovodné fytocenózy, medzi ktoré patria potenciálne bioenergetické rastliny.

Navrhované metodické postupy: Dvojrozmerná gélová elektroforéza, kvapalinová chromatografia spojená hmotnostnou spektrometriou, bioinformatika na identifikáciu a kvantifikáciu proteínov, biochemické enzymatické testy, fytopatologické biologické testy a pokročilá mikroskopia.