Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Význam dopravy a dopravnej dostupnosti pre rozvoj cestovného ruchu vo vybraných regiónoch
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa
Mgr. Daniel Michniak, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Doprava je integrálnou súčasťou aktívít v cestovnom ruchu. Dopravná dostupnosť je považovaná za jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý ovplyvňuje rozvoj lokalít a regiónov. Vzťah medzi rozvojom dopravy/dopravnou dostupnosťou a rozvojom regiónu je nejednoznačný. Rozvoj dopravy resp. zlepšenie dostupnosti môže mať na niektoré lokality pozitívny ale aj negatívny vplyv. Cieľom DDP je analyzovať vzťah medzi dopravou/dopravnou dostupnosťou a rozvojom cestovného ruchu vo vybraných regiónoch.