Výberové konania SAV

Folder Pravidlá platné pre verejnú výskumnú inštitúciu
Dátum   Dokument
11.10.18   Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18   Dodatok č. 1 k pravidlám výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18   Dodatok č. 2 k pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnéj inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
23.07.18   Z Á K O N o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)
23.07.18   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie
23.07.18   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie

Folder Dokumenty
Dátum   Dokument
11.10.18   Novelizácia pravidiel výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV
20.04.18   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV
úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017
21.05.19   PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
11.10.18   Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií
úplné znenie v zmysle novelizácie - PSAV dňa 7.11.2013 a novelizácie - Snem SAV dňa 26.9.2018
14.08.20   Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie: Biomedicínske centrum SAV, Ústav molekulárnej biológie SAV