Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Bližšie informácie o konferencii

International Conference on Gammalloys Technology - GAT-2020

  • Miesto konania: Bratislava
  • Dátum konania: 2. 8. 2020 - 6. 8. 2020
  • Organizuje SAV: nie
  • Kontaktná osoba: Ing. Juraj Lapin DrSc. ()

Prehľad konferencií