« apríl 2020 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci apríl 2020

   Andrej Sládkovič (1820 - 2020) Bratislava 31.03.2020 01.04.2020
  Filozofická antropológia a súčasná civilizačná situácia Modra-Harmónia 02.04.2020 04.04.2020
  Bratislava, (Ne)plánované mesto Bratislava 18.04.2020 19.04.2020
  Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2020 Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 21.04.2020 21.04.2020
  Mladá filozofia 2020 Bratislava 23.04.2020 24.04.2020
   19. medzin.konferencia 19 th Alps-Adria Scientific workshop 2020 Wisła, Poľsko 26.04.2020 01.05.2020

Podujatia v mesiaci apríl 2020

V danom mesiaci sa nekoná žiadne podujatie.