« jún 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci jún 2019

   17th Czech and Slovak Conference on Magnetism Košice 03.06.2019 07.06.2019
  CEQIP 2019 – Central European Quantum Information Processing Skalica, Slovensko 03.06.2019 06.06.2019
  Odborný seminár: Sociální inkluze ve slovenských základních školách (Radek Vorlíček, PhD.) Podkrovie budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 04.06.2019 04.06.2019
   HubIT Metropolis: Horizon H2020 research and innovation programme under grant agreement No 769497 Košice 04.06.2019 04.06.2019
  14. ročník medzinárodnej konferencie Jurassica a workshop beriaskej pracovnej skupiny Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava 10.06.2019 14.06.2019
  Medzinárodný doktorandský seminár Bratislava 11.06.2019 14.06.2019
   Karlovarské právnické dni Karlove Vary 13.06.2019 15.06.2019
   Medzinárodná konferencia "Methodology, Ethics, Writing and Visions in Ethnology and Social Anthropology." Bratislava 13.06.2019 14.06.2019
  Vojny o dejiny na komunistickom a postkomunistickom Slovenska a Chorvátsku Záhreb 14.06.2019 16.06.2019
  12. sympózium o katecholamínoch a iných neurotransmiteroch v strese Smolenice, Slovensko 15.06.2019 19.06.2019
  Praktická Astrofyzika: od proposalu k publikácii Astronomický ústav Slovenskej Akadémie vied, Tatranská Lomnica 17.06.2019 27.06.2019
  APCOM 2019 – Applied Physics of Condensed Matter Štrbské Pleso, Slovensko 19.06.2019 21.06.2019
  Dr. Emil Stodola, politik, právnik a politický mysliteľ Martin 20.06.2019 21.06.2019
  Jazyk a politika - na pomedzí lingvistiky a politiky. Bratislava 20.06.2019 20.06.2019
   mODa12 KC Smolenice SAV 23.06.2019 28.06.2019
   Odborný seminár s Mgr. Radoslava Semanová Podkrovie budovy spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 25.06.2019 25.06.2019
   TOXCON 2019 Vyhne, Slovensko 26.06.2019 28.06.2019
   BIMac 2019, 23. Bratislavská medzinárodná konferencia o makromolekulách Hotel Falkensteiner Bratislava, SR 30.06.2019 03.07.2019
   Numerical Modeling of Earthquake Motions: Waves and Ruptures Kongresové centrum SAV Smolenice 30.06.2019 04.07.2019

Podujatia v mesiaci jún 2019

Júnová vedecká kaviareň 27.06.2019 27.06.2019