« máj 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci máj 2019

  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
   Derrida et la technologie Paríž 02.05.2019 04.05.2019
  XI. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 - Travel and explore! Bratislava 06.05.2019 13.06.2019
   46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
   46. výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
   Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 Bratislava 07.05.2019 07.05.2019
  Engineering Ceramics 2019 – Ceramics for People Smolenice, Slovensko 12.05.2019 16.05.2019
   20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - KELTI Stará Lesná 14.05.2019 17.05.2019
   Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska. Seminár s panelovou diskusiou Banská Bystrica 14.05.2019 14.05.2019
  Prednáška v rámci DŠ: József Demmel, PhD.: Ľudovít Štúr: človek alebo abstrakcia? Kontextualizácia v biografii ÚSvL SAV 15.05.2019 15.05.2019
   Pamäť literárnej vedy: Literatúra očami Ruda Brtáňa Bratislava 16.05.2019 16.05.2019
   Workshop on Arctic biodiversity and ecosystem functioning – moving forward with the Arctic Vegetation Archive Arkhangelsk 21.05.2019 21.05.2019
   Psychologie práce a organizace 2019 Brno 22.05.2019 23.05.2019
   Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v Uhorsku/Slovensku v období modernizácie Bratislava 22.05.2019 23.05.2019
   Advances in experimental neuroimmunology 2019 Smolenice 22.05.2019 24.05.2019
   Measurement 2019 KC Smolenice SAV 27.05.2019 29.05.2019
   ANIMAL PHYSIOLOGY 2019 Vyhne, Slovensko 27.05.2019 29.05.2019
  6. seminár Slovenskej ílovej spoločnosti: Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a environmentálnych technológiách. Banská Bystrica, Ústav vied o Zemi SAV 27.05.2019 28.05.2019
  6. Seminár Slovenskej ílovej spoločnosti: Ílové minerály a vybrané nerudné suroviny v materiálovom výskume, priemyselných aplikáciách a životnom prostredí. Banská Bystrica 27.05.2019 28.05.2019
  Gestá, symboly, ceremónie a rituály v stredoveku Bratislava 29.05.2019 29.05.2019
   Endokrinné disruptory Bratislava, Slovensko 29.05.2019 29.05.2019
   Issues on the (Im)Possible VII Bratislava 30.05.2019 31.05.2019

Podujatia v mesiaci máj 2019

Májová vedecká kaviareň 30.05.2019 30.05.2019