« máj 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci máj 2019

   Derrida et la technologie Paríž 02.05.2019 04.05.2019
  46. Výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV, Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
  46. výročná konferencia o kvasinkách Kongresové centrum SAV Smolenice 07.05.2019 10.05.2019
   Literárnokritická reflexia slovenskej literatúry 2019 Bratislava 07.05.2019 07.05.2019
  Engineering Ceramics 2019 – Ceramics for People Smolenice, Slovensko 12.05.2019 16.05.2019
   XV. ročník Bratislavských filozofických dní Modra-Harmónia 13.05.2019 14.05.2019
  Živena, spolok slovenských žien v minulosti a súčasnosti, jeden z najstarších ženských spolkov v Európe Bratislava 13.05.2019 14.05.2019
   20. medzinárodná konferencia Doba laténska v strednej Európe - KELTI Stará Lesná 14.05.2019 17.05.2019
   Pamäť literárnej vedy: Literatúra očami Ruda Brtáňa Bratislava 16.05.2019 16.05.2019
  Starostlivosť o osirelé a sociálne odkázané deti v období modernizácie Bratislava 20.05.2019 21.05.2019
   DISEASE MODIFYING THERAPY AND COMPLEX PREVENTION OF HUMAN TAUOPATHIES Smolenice 21.05.2019 24.05.2019
   Psychologie práce a organizace 2019 Brno 22.05.2019 23.05.2019
   Measurement 2019 KC Smolenice SAV 27.05.2019 29.05.2019
   ANIMAL PHYSIOLOGY 2019 Vyhne, Slovensko 27.05.2019 29.05.2019
  Endokrinné disruptory Bratislava, Slovensko 29.05.2019 30.05.2019
   Issues on the (Im)Possible VII Bratislava 30.05.2019 31.05.2019

Podujatia v mesiaci máj 2019

Májová vedecká kaviareň 30.05.2019 30.05.2019