« november 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci november 2019

  Politická korupcia na území Slovenska a v stredoeurópskom regióne v 19. a 20. storočí Bratislava 04.11.2019 04.11.2019
   IX. geografické diskusné fórum, XXIV. česko-slovenský geografický akademický seminár Polička 05.11.2019 05.11.2019
  26.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2019 Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV 06.11.2019 06.11.2019
  November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť Bratislava 06.11.2019 06.11.2019
  Detstvo v českých zemiach a na Slovensku Bratislava 07.11.2019 10.11.2019
   Urbanizovaná krajina, pôda a klíma Bratislava 07.11.2019 07.11.2019
  3. Konferencia INSTRUCT-ULTRA o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 14.11.2019 15.11.2019
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XIV. ročník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavilón morfologických disciplín 14.11.2019 15.11.2019
   Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku Bratislava 18.11.2019 22.11.2019
  Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science 2019 Florencia, Taliansko 18.11.2019 21.11.2019
  Podoby slobody. Deviate slovenské a české sociologické dni Smolenice 20.11.2019 22.11.2019
  XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov Nitra 21.11.2019 22.11.2019
   Spotreba, maloobchod a konzumná spoločnosť Skalica 25.11.2019 26.11.2019
  Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textov literárnych diel 19. a 20. storočia Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
   4th meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology - MESIA x-bionic® sphere, Šamorín 28.11.2019 30.11.2019
  Poetika novodobej slovenskej literatúry: pojmy, témy, problémy Bratislava 28.11.2019 29.11.2019

Podujatia v mesiaci november 2019

Špeciálne vydanie vedeckej kaviarne 05.11.2019 05.11.2019