« november 2019 »

Kalendár konferencií a podujatí

Konferencie SAV v mesiaci november 2019

  Prezentácia zborníka štúdií Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po 1990) ÚSvL SAV 13.03.2019 13.03.2020
   OTVORENÁ AKADÉMIA - ZÁBAVNÁ PRVOUKA PROMATECH - Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach 01.05.2019 14.11.2019
   Politická korupcia na území Slovenska a v stredoeurópskom regióne v 19. a 20. storočí Bratislava 04.11.2019 05.11.2019
   IX. geografické diskusné fórum, XXIV. česko-slovenský geografický akademický seminár Polička 05.11.2019 05.11.2019
   pracovné stretnutie zástupcov NK IHP UNESCO a expertov podunajských krajín Kijev, Ukrajina 05.11.2019 05.11.2019
   26.Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2019 Bratislava, Dúbravská cesta 9, ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV 06.11.2019 06.11.2019
   November 1989 - politika, právo, polícia a bezpečnosť Bratislava 06.11.2019 06.11.2019
   XXVIII. Konferencia podunajských krajín o hydrologických predpovediach a hydrologických základoch vodného hospodárstva Kijev, Ukrajina 06.11.2019 08.11.2019
   Urbanizovaná krajina, pôda a klíma Bratislava 07.11.2019 07.11.2019
  Kindheiten in den böhmischen Ländern und der Slovakei , 19. – 20. Jahrhundert Fischbachau 07.11.2019 10.11.2019
   Pracovné stretnutie riešiteľského tímu a spolupracujúcich subjektov projektu APVV - "Alternatívne terapie parazitóz malých prežúvavcov Jahodná rezort, Košice 11.11.2019 12.11.2019
   14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV Bratislava 13.11.2019 14.11.2019
   Raising the Velvet Curtain. Slovak Literature since 1989 UCL School of Slavonic and East European Studies, Londýn, Spojené kráľovstvo 13.11.2019 13.11.2019
  Metabolický syndróm - kardiovaskulárne a metabolické riziká Ústav normálnej a patologickej fyziológie, CEM SAV 13.11.2019 14.11.2019
  28. stretnutie východoslovenských archeológov Kaštieľ Stropkov 13.11.2019 13.11.2019
   3. Konferencia INSTRUCT-ULTRA o štruktúre biomolekúl Bratislava, Slovensko 14.11.2019 15.11.2019
   November 89 - 30 rokov po Bratislava 14.11.2019 15.11.2019
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XIV. ročník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavilón morfologických disciplín 14.11.2019 15.11.2019
  Spoločný akademický deň Viedeň, Rakúsko 15.11.2019 15.11.2019
  Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku Smolenice 17.11.2019 20.11.2019
   Synchrónno-diachrónne aspekty vývinu jazyka a kultúry v slovensko-slovanských súvislostiach na Slovensku Bratislava 18.11.2019 22.11.2019
  SURFINT-SREN 2019 – Progress in Applied Surface, Interface and Thin Film Science Florencia, Taliansko 18.11.2019 21.11.2019
   31. Internationales Symposion Grundprobleme der frühgeschichtlichen Entwicklung im mittleren Donauraum Nitra 19.11.2019 22.11.2019
  Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Nitra 19.11.2019 19.11.2019
   XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov Nitra 20.11.2019 22.11.2019
   Podoby slobody. Deviate slovenské a české sociologické dni Smolenice 20.11.2019 22.11.2019
  Príprava a vlastnosti progresívnych keramických materiálov a skiel Ráztočno 20.11.2019 22.11.2019
   Spotreba, maloobchod a konzumná spoločnosť Skalica 25.11.2019 26.11.2019
  Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textov literárnych diel 19. a 20. storočia Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
  Možnosti a limity jazykovej aktualizácie textu Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 26.11.2019 26.11.2019
   Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Martin 26.11.2019 26.11.2019
  Rekonštrukcia pamäti Bratislava 27.11.2019 27.11.2019
  Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Spomalenie rastu vplyvom obchodnej vojny Bratislava 27.11.2019 27.11.2019
   Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Žilina 27.11.2019 27.11.2019
   4th meeting of Middle-European Societies for Immunology and Allergology - MESIA x-bionic® sphere, Šamorín 28.11.2019 30.11.2019
   Poetika novodobej slovenskej literatúry a jej poetologické a komparatívne kontexty Bratislava 28.11.2019 29.11.2019
   Propositions, Reference and Meaning Bratislava 28.11.2019 29.11.2019
   Botanické sbírky a databáze a jejich využití ve výzkumu a praxi Praha 30.11.2019 01.12.2019

Podujatia v mesiaci november 2019

Špeciálne vydanie vedeckej kaviarne 05.11.2019 05.11.2019