« September 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci September 2018

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
   International Russulales Workshop 2018 Borgsjö, Švédsko 26.08.2018 01.09.2018
   Kolokvium Nádoby datované mincami Košice 01.09.2018 01.09.2018
   32th International Summer Conference on Real Functions Theory Stará Lesná 02.09.2018 07.09.2018
  The 10th International Symposium NITRIC OXIDE: FROM BASIC REGULATIONS TO LIFESTYLE-RELATED DISEASES Smolenice 03.09.2018 05.09.2018
   Vplyv abiotických a biotických stresorov na vlastnosti rastlín 2018 Ústav ekológie lesa SAV Zvolen 04.09.2018 06.09.2018
   Medzinárodná konferencia Death Camp Sobibor: History and Heritage Bratislava 04.09.2018 04.09.2018
  Seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu - XIII. ročník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Pavilón 2 04.09.2018 05.09.2018
   8. Medzinárodný patofyziologický kongres Bratislava 05.09.2018 08.09.2018
  Fyzika komét po misii Rosetta: Nevyriešené problémy Stará Lesná 05.09.2018 07.09.2018
  EASP MEETING Hranice, normy a konflikty: Ako porozumieť medziskupinovým vzťahom a nárastu intolerancie v Európe aj mimo Európy Bratislava 06.09.2018 08.09.2018
   30 rokov výskumu Nitrianskeho hradu Nitra 06.09.2018 08.09.2018
   GeoKARTO 2018 Zvolen 06.09.2018 07.09.2018
   9th Acanthocephalan Workshop Congress Center ACADEMIA, The High Tatras mountains, Stará Lesná, Slovakia 09.09.2018 13.09.2018
   8. Medzinárodné sympózium o postúre Kongresové centrum Smolenice SAV 09.09.2018 12.09.2018
  V. Labudove dni Smolenice 12.09.2018 14.09.2018
   Slovensko a Rusko v zlomových okamihoch dejín: ľudia, idey, udalosti Prešov 12.09.2018 14.09.2018
   Česko-slovenské konfrontácie 2018 Praha 12.09.2018 14.09.2018
   V. Labudove dni Smolenice, Slovensko 12.09.2018 14.09.2018
   Výzvy a problémy prekladu evanjelií do spisovnej slovenčiny Bratislava 13.09.2018 14.09.2018
  23rd Annual Conference of Central European Political Science Association One hundred years after: 1918 - 2018 Banská Bystrica 13.09.2018 14.09.2018
   Stredné Slovensko v stredoveku. Vývoj osídlenia regiónu pred udelením mestských privilégií mestu Zvolen. Zvolen 14.09.2018 14.09.2018
  Sociálne procesy a osobnosť 2018 Stará Lesná 17.09.2018 19.09.2018
   August ´68 – Operácia Dunaj Bratislava 20.09.2018 21.09.2018
   Podoby modernizmu v literatúre 1. Československej republiky 1918 - 1938 Bratislava 20.09.2018 21.09.2018
   10. medzinárodná vedecká konferencia "Aktivizácia seniorov a nefarmakologické prístupy v liečbe Alzheimerovej choroby" Kongresová sála MZ SR 20.09.2018 21.09.2018
  Techniky pozorovania, prístroje a veda pre metrové ďalekohľady II KC Academia, Stará Lesná, Slovensko 24.09.2018 28.09.2018
  IC-MAST 2018 – 7th International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers Bratislava, Slovensko 24.09.2018 27.09.2018
   Preklad, tlmočenie a kultúra – Prvá celoslovenská translatologická konferencia Nitra 26.09.2018 28.09.2018
  Slovensko v historických osmičkách Trnava 27.09.2018 27.09.2018

Podujatia v mesiaci September 2018

Septembrová vedecká kaviareň 27.09.2018 27.09.2018