« November 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci November 2018

   Saint Elizabeth and Medieval Pictorial Hagiography Marburg, Nemecko 15.02.2018 16.02.2019
  Vývoj slovenskej ekonomiky Bratislava 05.11.2018 05.11.2018
   Odborný seminár o platenej práci v domácnosti Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 06.11.2018 06.11.2018
   25. Posterový deň s medzinárodnou účasťou a Deň otvorených dverí na ÚH SAV 2018 Bratislava, Dúbravská cesta 07.11.2018 07.11.2018
  Termofyzika 2018 Smolenice 07.11.2018 09.11.2018
   Medzinárodný workshop na tému "Aplikácia inovatívnych prístupov v etnológii/ sociálnej antropológii na Slovensku" Bratislava 07.11.2018 07.11.2018
   A&U Talks Bratislava 07.11.2018 07.11.2018
  Hodnotenie kvality prostredia Stárá Lesná 07.11.2018 08.11.2018
   Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy – XXVII. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou hotel Hrádok, SMZ-Služby, a.s. Jelšava, Hrádok pri Jelšave 08.11.2018 09.11.2018
   Stretnutie mladých taxonómov Senica 09.11.2018 11.11.2018
   Visual heritage 2018 Viedeň 12.11.2018 15.11.2018
   Prezentácia antológie slovenskej literárnej vedy – prof. Michal Harpáň (Novi Sad): Modeli i diskursi nauke o književnosti. Izbor iz novije slovačke nauke o književnosti Bratislava, ÚSvL SAV 12.11.2018 12.11.2018
   Cesta Slovenska k vzniku samostatného štátu v roku 1993 Bratislava 13.11.2018 14.11.2018
  Odborný seminár o úlohe kolektívnych performancií a verejných rituálov v Katalánsku Budova ústavov spoločenských vied SAV, Klemensova 19, 813 64 Bratislava 13.11.2018 13.11.2018
   30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Brno 14.11.2018 16.11.2018
   Rokovanie zástupcov európskych taxonomických inštitúcií združených v konzorciu CETAF Bratislava 14.11.2018 15.11.2018
   27. stretnutie východoslovenských archeológov Košice 14.11.2018 14.11.2018
   „Kráľovstvo jedného jazyka a mravu je biedne a slabé“ Prínos príslušníkov neslovenských etník a národností pre rozvoj Slovenska Aula SAV Dúbravská cesta 9, Bratislava 14.11.2018 15.11.2018
   Prečo ľudia veria nezmyslom Bratislava 14.11.2018 14.11.2018
   INSTRUCT-ULTRA "2nd Structural Biology Meeting" Bratislava, Slovakia, Hotel Tatra 15.11.2018 16.11.2018
   Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie VI. Jelšava 15.11.2018 16.11.2018
   Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia Košice 15.11.2018 15.11.2018
   K problematike poetiky slovenskej literatúry po roku 1945 Trnava 15.11.2018 15.11.2018
   Čína a Iniciatíva pásma a cesty: Trh, štát a globálne výzvy Nitra 15.11.2018 16.11.2018
  Osídlenie horských a podhorských oblastí na západnom Slovensku Bratislava 15.11.2018 15.11.2018
   Current Status of Experimental Neuro-Immunology in Slovakia II Kosice 15.11.2018 16.11.2018
  Elity v dejinách regiónov III. Krásno nad Kysucou 15.11.2018 15.11.2018
   Vizuálne dedičstvo 2018 Bratislava 15.11.2018 15.11.2018
   MOBILISE - Mobilizácia dát, pravidiel a expertov vo vedeckých zbierkach Bratislava 16.11.2018 16.11.2018
   SSSI 2018 – Solid State Surfaces and Interfaces Smolenice Castle, Slovakia 19.11.2018 22.11.2018
  Oral history výskum: metodika, etika a archivácia. Seminár projektu APVV-16-0345 Súčasné obrazy socializmu. Centrum SALTVATOR, Jakubovo námestie 4-5, Bratislava 19.11.2018 20.11.2018
   XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov Banská Bystrica 21.11.2018 23.11.2018
   13. Konferencia "New Frontiers in Basic Cardiovascular Research" Praha 21.11.2018 24.11.2018
   Spotreba, maloobchod a konzumná spoločnosť Banská Štiavnica 21.11.2018 22.11.2018
   Gravity in Qubits Smolenice, Slovensko 21.11.2018 24.11.2018
   Conceptualizing and operationalizing identity. Bratislava 21.11.2018 21.11.2018
   Waste Recycling 21 University of Miskolc, Hungary 22.11.2018 23.11.2018
  Zoológia 2018 Zvolen 22.11.2018 24.11.2018
  Smolenice GOLDCAT workshop Smolenice, Slovensko 22.11.2018 24.11.2018
  ARANEA 2018 Webové korpusy ako dostupný nástroj jazykového vzdelávania Bratislava 23.11.2018 24.11.2018
  Vedecká konferencia: Perspektívy súčasnej literárnej vedy II. Trenčianske Teplice 25.11.2018 25.11.2018
   Akadémia rómskych štúdií 2018 Budova SAV, Klemensova 19, Bratislava, v priestoroch zasadačky Filozofického ústavu na 4. poschodí 27.11.2018 28.11.2018
   Pohľady na slovenskú politiku v minulosti a odkaz pre súčasnosť Trnava 27.11.2018 27.11.2018
   Medzi-sektorový rozmer koordinácie politík celoživotného učenia na Slovensku pre efektívne nástroje podporujúce dospelých pri získavaní zručností pre 21. storočie. Bratislava 28.11.2018 28.11.2018
   Prednáška a prezentácia tematického bloku WLS 2/2018: PhDr. Marcel Forgáč, PhD. ̶ PhDr. Milan Kendra, PhD.: Poetologické súradnice literárnych fikcií filozofov a filozofiek Bratislava, ÚSvL SAV 28.11.2018 28.11.2018
   VÝVOJ A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY: Pozitívny výhľad a hroziaca obchodná vojna Bratislava 29.11.2018 29.11.2018
  11. konferencia ESSEWECA) Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát Slovenská republika, Bratislava, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského 29.11.2018 30.11.2018
   Zasadnutie predsedníctva Slovenskej onomastickej komisie a 5. pracovná porada o onomastickej terminológii Bratislava 29.11.2018 29.11.2018

Podujatia v mesiaci November 2018

Utorok s psychológiou 06.11.2018 06.11.2018
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky 29.11.2018