« December 2017 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci December 2017

  Akadémia rómskych štúdií 2017 Budova spoločenskovedných ústavov SAV, Klemensova 19, Bratislava 29.11.2017 01.12.2017
  International Conference on biological application of nanoparticles Chennai, INDIA 04.12.2017 05.12.2017
  Kvapka krvi „zo srdca pre život“ Bratislava 05.12.2017 05.12.2017
  ENLIVEN výskum o učení na pracovisku II Bratislava 06.12.2017 06.12.2017
  Waste Recycling 20 Ústav geotechniky SAV, Košice 07.12.2017 07.12.2017
  16. predvianočný geologický seminár Aula SAV, Bratislava, Slovensko 07.12.2017 07.12.2017
  Trh práce na Slovensku Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava 12.12.2017 12.12.2017

Podujatia v mesiaci December 2017

Vianočný špeciál vedeckej kaviarne 14.12.2017 14.12.2017