« December 2018 »

Kalendár podujatí

Konferencie SAV v mesiaci December 2018

   Aktuálne otázky práva hospodárskej súťaže a obchodného práva Konferenčný priestor SAV, Klemensova 19, Bratislava 03.12.2018 03.12.2018
  Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia Košice 04.12.2018 05.12.2018
  Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb Bratislava 04.12.2018 04.12.2018
  30. Medzinárodné sympózium Grundprobleme Brno 04.12.2018 07.12.2018
  Neo-Latin Scholarship on the Slavs Bratislava 05.12.2018 07.12.2018
   Fortifikačné systémy Bratislavy od praveku po 2. svetovú vojnu Bratislava 05.12.2018 05.12.2018
  Modernizmus v slovenskej literatúre 1900 - 1948 Bratislava 11.12.2018 11.12.2018

Podujatia v mesiaci December 2018

Decembrový vedecký špeciál 13.12.2018 13.12.2018