Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ekonomický ústav SAV
Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020
Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Doba trvania: 1.9.2015 - 30.9.2023
Tvorba databázy poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021

Celkový počet projektov: 2