Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Úrad Slovenskej akadémie vied

-
ERA-CVD - ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2020

-
NEURON - ERA NET in the area of brain-related diseases and disorders of the nervous system
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

-
ERA-Net Cofund on Nanomedicine
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.11.2016 - 31.10.2021

-
ERA4CS “European Research Area for Climate Services”
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.1.2021

-
M-ERA.NET 2 - ERA-NET for materials research and innovation
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.3.2016 - 28.2.2021

-
SusAn - ERA.NET:European Research Area on Sustainable Animal Production Systems
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 6