Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav stavebníctva a architektúry SAV
Integrované riešenia pre denné a umelé osvetlenie
Integrated Solutions for daylighting and electric lighting
Program: IEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Darula Stanislav CSc.
Anotácia:Osvetlenie sa podieľa zhruba 19% na celkovej spotrebe energie. Výskum v oblasti energeticky úsporného osvetlenia zahrňuje denné osvetlenie, umelé osvetlenie, reguláciu osvetlenia a nové technológie s ohľadom na potreby užívateľov stavieb. Trend výskumu v tejto oblasti je zameraný na integráciu denného osvetlenia, umelého osvetlenia a ich reguláciu v závislosti na dostupnosti svetla a požiadavkách na prevádzku budov. Hlavné oblasti riešenia projektu sú: - Fasády budov a technológie denného a umelého a osvetlenia s dôrazom na zrakové a mimozrakové potreby človeka a tiež diverzita a faktory medzinárodného trhu. Konzorcium bude riešiť oblasti úloh: - A. Očakávania užívateľa a požiadavky; - B. Integrácia a optimalizácia denného a umelého osvetlenia; - C. Podpora navrhovania pre odborníkov (nástroje, normy, smernice); - D. Laboratórne a prípadové štúdie sledovania hospodárnosti Projekt má nasledovné hlavné ciele: - zistenie väzby medzi požiadavkami užívateľov a spotrebou energie; - napodobňovanie denného osvetlenia; užívateľsky zamerané osvetlenie na systémy vysokej účinnosti; orientácia na trh a priemysel osvetľovacej techniky a fasádnych prvkov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 30.6.2021

Celkový počet projektov: 1