Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Chemický ústav SAV

CliniMARK: 'Dobré biomarkerové praktiky' pre zvýšenie počtu klinicky validovaných biomarkerov
CliniMARK: 'good biomarker practice' to increase the number of clinically validated biomarkers
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 14.3.2017 - 13.3.2021

-
European transdisciplinary networking platform for marine biotechnology (Ocean4Biotech)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.
Doba trvania: 29.10.2019 - 28.10.2023

Európska sústava vakcínových adjuvansov
European network of vaccine adjuvants (ENOVA)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.
Doba trvania: 13.11.2017 - 12.11.2021

Európsky systém na podporu výskumu a aplikácií karotenoidov v potravinárstve a zdravotníctve
European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Schusterová Hana PhD.
Doba trvania: 18.4.2016 - 17.4.2020

Funkčné glykonanomateriály pre vývoj sond pre diagnostiku a cielenú terapiu
Functional glyconanomaterials for the development of diagnostics and targeted therapeutic probes (GLYCONanoPROBES)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 14.3.2019 - 13.3.2023

-
Green Chemical Engineering Network towards upscaling sustainable processes (GREENERING)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.
Doba trvania: 14.10.2019 - 13.10.2023

Inovácie s glykánmi: nové horizonty od syntézy po nové biologické ciele
Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 8.4.2019 - 7.4.2023

Izolácia neprístupných štruktúr acetylxylánu a enzýmy ich hydrolýzy
Isolation of recalcitrant acetylxylan structures and enzymes of their hydrolysis
Program: Medziústavná dohoda
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Biely Peter DrSc.
Doba trvania: 22.12.2017 - 22.12.2020

Mikroelektroforetické nástroje pre bioanalýzu
Microelectrophoretic tools for bioanalysis
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

Nekonvenčné kvasinky na výrobu bioproduktov
Non-conventional yeasts for the production of bioproducts (YEAST4BIO)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šuchová Katarína PhD.
Doba trvania: 7.11.2019 - 6.11.2023

Nové detekčné protokoly na spoľahlivú diagnostiku rakoviny prostaty
A Novel Detection protocols for REliable prostate cancer assays
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.12.2018 - 31.5.2020

Sieť kváskovej biotechnológie zameraná na nové, zdravšie a trvalo udržateľné potraviny a biprocesy
SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bIoproCesseS
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.
Doba trvania: 10.4.2019 - 9.4.2023

Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Umožnenie využitia celého potenciálu Instruct na konsolidáciu a rozšírenie infraštruktúry potrebnej pre výskum v oblasti vied o živote
Releasing the full potential of Instruct to expand and consolidate infrastructure services for integrated structural life science research
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Vybudovanie celoeurópskej siete pre udržateľné zhodnotenie lignínu
Establishment of a Pan-European network on the sustainable valorisation of lignin (LignoCOST)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 4.10.2018 - 3.10.2022

Vývoj bioanalytických systémov založených na nových lektínoch so zlepšenou špecificitou pre aplikácie v diagnostike
Development of bioanalytical systems based on novel lectins with enhanced specificity for application in diagnostics
Program: Medzivládna dohoda
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 16