Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav molekulárnej biológie SAV

Evolúcia alfa-amyláz a príbuzných enzýmov
Evolution of alpha-amylases and related enzymes
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Janeček Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Proteínový dizajn a evolúcia amyláz degradujúcich surový škrob
Protein design and evolution of raw starch digesting amylases
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Janeček Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Regulačná sieť štruktúr vyššieho poriadku septínov.
Regulatory network of septin higher-order structures.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkašovský Marian CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Štruktúra, funkcia a evolúcia amylolytických enzýmov
Structure/function and evolution of amylolytic enzymes
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Janeček Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2020

Štruktúra, funkcia a evolúcia trehalózasyntáz
Structure, function and evolution of trehalose synthases
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Janeček Štefan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 5