Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

COST Action CA 15101 Porovnávacia analýza konšpiračných teórií
COST Action CA 15101 Comparative Analysis of Conspiracy Theories
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

COST Action IS 1402, Ageizmus - multinárodná interdisciplinárna perspektíva
COST Action 1402, Ageism - a multi-national, interdisciplinary perspective
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Ľ. Voľanská: členka Riadiaceho výboru (MC member) za Slovenskú republiku; členka WG 5, pracovnej skupiny Internalized age stereotypes (Internalizované vekové stereotypy); účasť s projektom VEGA 2/0086/14 Rodinné histórie. Medzigeneračný prenos reprezentácií politických a spoločenských zmien (koordinovaný v ÚEt SAV v období 2014-2017); Téma: internalizovaný ageizmus – v rodinách
Doba trvania: 19.11.2014 - 18.11.2018

Informačná platforma dunajského regiónu pre ekonomickú integráciu migrantov
Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants
Program: INTERREG
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Hlavný cieľ projektu: tvorba informačnej platformy na zdieľanie úspešných nástrojov na integráciu pracovných migrantov v krajinách dunajského regiónu.
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2019

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom
Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD.
Anotácia:Projekt podporí prax a vzdelávanie v oblasti Digital Humanities (DH) v krajinách V4 pomocou: 1. organizáciou série verejných konzultácií a podujatí pre výskumníkov, pedagógov a študentov, 2. poskytnutím voľne dostupných online kurzov a učebných materiálov prostredníctvom existujúcej expertnej infraštruktúry, 3. realizáciou prieskumu súčasného stavu DH v regióne V4.
Doba trvania: 1.9.2018 - 2.3.2020

Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kiliánová Gabriela CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 5