Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

COST Action CA 15101 Porovnávacia analýza konšpiračných teórií
COST Action CA 15101 Comparative Analysis of Conspiracy Theories
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

COST Action CA18119 Kto sa stará v Európe?
COST Action CA18119 Who Cares in Europe?
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Doba trvania: 20.3.2019 - 19.3.2023

COST Akcia CA 16111 Medzinárodná sieť dát z výskumov o etnických minoritách a migrantoch
COST Action CA 16111 International Ethnic and Immigrant Minorities' Survey Data Network
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Doba trvania: 1.3.2018 - 20.4.2021

Etnologické výskumy slovenského etnika v Maďarsku
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Doc. PhDr. Krekovičová Eva DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním aktívnej dohody dvoch pracovísk. Jeho náplň tvoria spoločné terénne výskumy Slovákov v Maďarsku a spoločné publikačné aktivity.
Doba trvania: 1.1.2006 - 31.12.2021

Školenia pre digitálnych vedcov: Výmena vedomostí medzi V4 a Rakúskom
Training Digital Scholars: Knowledge Exchange between V4 and Austria
Program: International Visegrad Found (IVF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD.
Anotácia:Projekt podporí prax a vzdelávanie v oblasti Digital Humanities (DH) v krajinách V4 pomocou: 1. organizáciou série verejných konzultácií a podujatí pre výskumníkov, pedagógov a študentov, 2. poskytnutím voľne dostupných online kurzov a učebných materiálov prostredníctvom existujúcej expertnej infraštruktúry, 3. realizáciou prieskumu súčasného stavu DH v regióne V4.
Doba trvania: 1.9.2018 - 2.3.2020

Transformácie kultúry a spoločnosti v Srbsku a na Slovensku. Súčasné procesy a historické kontexty
-
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kiliánová Gabriela CSc.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 6