Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav politických vied SAV

Dezintegrácia a integrácia v strednej a východnej Európe.
Disitegration and Integration in East-Central Europe
Program: EAC (Education and Culture)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Goněc Vladimír DrSc.
Anotácia:Idey, projekty a realizácia európskej integrácie v stredoeurópskom priestore.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2021

Dobré a zlé susedstvá
Good and bad neighbourhoods
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Goněc Vladimír DrSc.
Anotácia:Konfrontácia výskumov historických, politologických a sociologických na tému formovania vzájomných vzťahov medzi spoločnosťami, ktoré žijú vedľa seba.
Doba trvania: 1.7.2014 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2