Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav politických vied SAV

Dezintegrácia a integrácia v strednej a východnej Európe.
Disitegration and Integration in East-Central Europe
Program: EAC (Education and Culture)
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Goněc Vladimír DrSc.
Anotácia:Idey, projekty a realizácia európskej integrácie v stredoeurópskom priestore.
Doba trvania: 1.1.2012 - 31.12.2020

Dobré a zlé susedstvá
Good and bad neighbourhoods
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Goněc Vladimír DrSc.
Anotácia:Konfrontácia výskumov historických, politologických a sociologických na tému formovania vzájomných vzťahov medzi spoločnosťami, ktoré žijú vedľa seba.
Doba trvania: 1.7.2014 - 30.6.2021

Slovenská komunita v Srbsku: sociálne a politické procesy
Slovak Community in Serbia: current social and political processes
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Anotácia:Podľa posledného sčítania obyvateľstva Srbskej republiky v roku 2011 sa k Slovákom prihlásilo 53 000,- ľudí. Väčšina z nich býva na území Vojvodinského autonómneho kraja Srbskej republiky. Na toto územie prichádzali Slováci v polovici 18. storočia. Slováci sú príkladom veľmi dobrej zintegrovanej menšiny v socialistickej Juhoslávii. Niekoľko nových výziev sa objavuje v kontexte politickej a socioekonomickej transformácii Slovenska a Srbska. Cieľom projektu je analyzovať tlaky transformačného procesu v slovenskej komunite vo Vojvodine. Výskum bude založený na interdisciplinarite, pričom sa využijú najmä prístupy historickej vedy, politickej vedy, etnológie a sociálnej antropológie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 3