Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Matematický ústav SAV
Dátami vedené hľadanie liečiv pre hojenie rán
Data-Driven Drug Discovery For Wound Healing
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Branislav PhD.
Anotácia:Projekt 4D-healing si kladie za cieľ vytvoriť časovo-priestorovú mapu procesu hojenia rán pomocou monitorovania transkriptómu tisícok buniek. Integráciou modelovania kľúčových procesov so znalosťami uloženými v databázach liečiv sa umožní informované rozhodovanie o kandidátoch vhodných na farmakologickú moduláciu. Projekt poskytne dátami vedené a komplexné porozumenie procesu hojenia rán a in-vitro overenie konceptu novej terapie podporujúcej hojenie chronických rán.
Doba trvania: 1.6.2018 - 31.5.2021
Matematické modely neurčitosti a ich aplikácie
Mathematical models of uncertainty and their applications
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Michalíková Alžbeta PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Tvorba a aplikácie pravdepodobnostných a intuitionistických fuzzy modelov neurčitosti
Generation and applications of probabilistic and intuitionistic fuzzy models of uncertainty
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čunderlíková Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 3