Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Matematický ústav SAV

Dátami vedené hľadanie liečiv pre hojenie rán
Data-Driven Drug Discovery For Wound Healing
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Novotný Branislav PhD.
Anotácia:Projekt 4D-healing si kladie za cieľ vytvoriť časovo-priestorovú mapu procesu hojenia rán pomocou monitorovania transkriptómu tisícok buniek. Integráciou modelovania kľúčových procesov so znalosťami uloženými v databázach liečiv sa umožní informované rozhodovanie o kandidátoch vhodných na farmakologickú moduláciu. Projekt poskytne dátami vedené a komplexné porozumenie procesu hojenia rán a in-vitro overenie konceptu novej terapie podporujúcej hojenie chronických rán.
Doba trvania: 1.6.2018 - 31.5.2021

Celkový počet projektov: 1