Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Centrum spoločných činností SAV

6. implementačná fáza PRACE
PRACE 6th Implementation Phase Project
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Noga Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1