Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Centrum spoločných činností SAV
6. implementačná fáza PRACE
PRACE 6th Implementation Phase Project
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Noga Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.12.2021
Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC
National Competence Centres in the framework of EuroHPC
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Demovič Lukáš PhD.
Doba trvania: 1.9.2020 - 1.9.2022

Celkový počet projektov: 2