Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Centrum experimentálnej medicíny SAV

-
Anti-inflammatory effect of astaxanthin, sulforaphane and Crocus sativus extract evaluated in two rodent models of age related diseases.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Katalýza transkriptomického výskumu kardiovaskulárnych ochorení
Catalysing transcriptomic research in cardiovascular disease
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Barteková Monika PhD.
Doba trvania: 3.10.2018 - 2.10.2022

Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mach Mojmír PhD.
Anotácia:A dysfunction of cells lining the inner walls of blood vessels, i.e. the endothelium, is the primary cause of many lifestyle related diseases. According to the WHO, those diseases accounted for 60% of all deaths worldwide in 2005. Tailor-made diagnostic tools for early and reliable identification of endothelial dysfunction are urgently needed both in fundamental research and clinical routine, respectively. The Marie Skłodowska-Curie action LOGIC LAB objects to develop and characterize innovative molecular logic gates that can be applied as advanced diagnostic tools for parallel analyte sensing in live mammalian cells. Thereby, providing a unique method to discover endothelial dysfunction and the onset of diseases much easier and earlier than so far. LOGIC LAB creates a multi-faceted and multi-sectoral research environment for the next generation of scientists in order to establish a novel type of molecular logic sensors that reliably operate in biological media – a crucial requirement for their application i.e. as rapid and easy-to-handle tools for intracellular diagnostics. With excellent cross-disciplinary scientific and complementary training provided in the network, we aim to educate highly-skilled young scientists in the fields of chemistry, physics and biology, who will significantly strengthen the international research community in the domain of molecular logic sensing. Thus, in the long term, LOGIC LAB aims to finally bridge the gap between lab bench and biological or medical practice. It is this gap, that so far prevents a wide-ranging use of existing molecular logic gates e.g. for the diagnosis of lifestyle-associated diseases.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.10.2022

Realizácia terapeutického potenciálu nových kardioprotektívnych terapií
Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:COST action OC-2016-2-21616, ID CA16225 - Realising the therapeutic potential of novel cardioprotective therapies
Doba trvania: 19.10.2017 - 18.10.2021

Skúmanie mechanizmov antiarytmických účinkov melatonínu.
Investigation of the mechanims involved in antiarrhythmic effects of melatonin
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tribulová Narcisa DrSc.
Doba trvania: 1.5.2014 - 31.12.2020

Spolupráca na komplexnom hodnotení farmakologického ovplyvnenia zápalových ochorení pohybového aparátu a gastrointestinálneho traktu na experimentálnych zvieracích modeloch
Collaboration on a complex pharmacological assessment of inflammatory diseases of the musculo-skeletal system and gastrointestinal tract on experimental animal models
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Bauerová Katarína PhD., DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

Śtúdium mechanizmov spúšťania a prenosu kardioprotektívných signálov indukovaných neinvazívnymi adaptačnými stimulmi
Study of the triggering mechanisms and transmission of cardioprotective signals induced by noninvasive adaptive stimuli
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Ravingerová Táňa DrSc., FIACS
Anotácia:Kardiovaskulárne ochorenia sú jednou z hlavných príčin úmrtnosti v modernej spoločnosti. Očakáva sa ich nárast v priebehu ďalších desaťročí, kvôli starnutiu obyvateľstva, dlhšiemu prežívaniu po infarkte myokardu a výskytu civilizačných chorôb. Viaceré štúdie poukázali na ochranný účinok adaptačného fenoménu ischemického preconditioningu (IPC) a jeho novších klinicky použiteľných a bezpečnejších foriem. V súčasnosti ešte nie sú celkom známe bunkové mechanizmy aktivované stimulmi ako pohybová aktivita, akútna hypoxia a PC vzdialeného orgánu, v porovnaní s klasickým IPC. Za týmto účelom bude použitých viacero patologických modelov in vivo a ex vivo (ischémia myokardu, hypertenzia, diabetes mellitus, dyslipidémia, starnutie) na ktorých budú testované akútne horeuvedené stimuly podobné PC a dlhšie trvajúce adaptačné zásahy s využitím relevantnej metodológie (kombinácie fyziologických, farmakologických a biochemických metód). Výsledky získané pri riešení tohto projektu môžu vyústiť do vývoja nových alebo modifikovaných terapeutických stratégií manažmentu ischémie myokardu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer's disease
Study the role of iron oxide nanoparticles in a model of hypertension and comorbid Alzheimer's disease
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bernátová Iveta DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 8