Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií
European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 7.11.2017 - 6.11.2021

Podpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania
Empowering the next generation of social enterprise scholars
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 27.11.2017 - 26.11.2021

Urbánna história: 20. storočie a európsky urbanizmus
UrbanHist: History of European Urbanism in the 20th Century
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PaedDr. Šutaj Štefan DrSc.
Anotácia:V 20. storočí bol urbanizmus dôležitý nástroj spoločenského vývoja. Európy sa to týkalo viac než ktoréhokoľvek iného kontinentu. Urbanizácia významne prispela k prosperite štátu, silnej ekonomike a pomerne vyváženej sídlenej štruktúre. Avšak spôsobila aj potlačenie a zánik niektorých skupín obyvateľstva a prírodných a kultúrnych zdrojov. Väčšina štúdií 20. storočia týkajúcich sa urbanizmu prijala národnú perspektívu, zatiaľ čo niektoré poskytujú prehľad sústrediaci sa na urbanizmus vybraných krajín. Okrem spomenutého heterogénny je aj metodologický prístup. Cieľom historikov zaoberajúcich sa urbanizmom je rozvinúť a podporovať porozumenie histórii urbanizmu v 20. storočí z európskej perspektívy. Doplňujúce príspevky akademických i neakademických partnerov zvýšia level vedeckosti projektu. Nové poznatky, kritické debaty zlepšia propagáciu problematiky. Historici zaoberajúci sa urbanizmom sa snažia o prelom v rozhovoroch o Európskom plánovaní histórie, ktorá je v súčasnosti v počiatočnej fáze vývoja. Podporovanie zahraničných doktorandov je súčasťou univerzitnej činnosti. Štyri do projektu zapojené univerzity už dosiahli vzhľadom na danú podporu a internacionalizáciu doktorandov vysoký štandard.
Doba trvania: 1.9.2016 - 30.8.2020

Celkový počet projektov: 3