Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Filozofický ústav SAV

Formy fikcionalizmu
Varieties of Fictionalism
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vacek Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 30.12.2020

Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues
Individual and Collective Subjectivity: Historical and Contemporary Issues
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Stewart Jon PhD., Dr. habil. phil. et theol.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Letná francúzska univerzita Asociácie Jana Husa
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Karul Róbert PhD.
Doba trvania: 1.1.2011 - 31.12.2031

Sociálna zmena vo fenomenologickom a postfenomenologickom kontexte
Social change in phenomenological and postphenomenological context
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vydrová Jaroslava PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Celkový počet projektov: 4