Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Kód Názov Typ Rok
IMC-T-00-00001-PaU Príprava antigénu na rutinnú diagnostiku toxokarózy. Technológia 2000
IMC-T-00-00001-UPo Postup pri analýze viackomponentných zmesí polymérov. Technológia 2000
IMC-T-00-00001-FU Príprava špeciálnych materiálov technológiou rovinného liatia. Umožnuje prípravu magneticky mäkkých materiálov (amorfných, nanokryštalických). Urcené sú na výrobu transformátorov (sietových, impulzných, vysokofrekvencných, a pod.), magnetického tienenia, tlmiviek atd. Možno pripravit spájky pre nehrdzavejúce ocele a vysokoteplotné zliatiny nevyžadujúce tavidlá. Taktiež aktívne spájky na spoje typu kov-keramika. Touto technológiou sa dajú vyrobit nové druhy zliatin na základe hliníka s vysokou pevnostou. Technológia 2000
IMC-T-00-00001-CHU Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok obsahujúcich aminoskupinu, na polysacharidy Technológia 2000
IMC-T-00-00001-ElU Výroba polovodičového detektora rtg. a gama žiarenia na báze zlúčeniny GaAs vo forme jednotlivého detektora, alebo monolitického poľa, napríklad riadku pixelov pre detekciu v oblasti 20-200 keV. Technológia 2000
IMC-T-00-00001-UEF Výroba zariadenia VISCODENS. Technológia 2000
IMC-T-00-00002-UPo Príprava lepidiel s trvalou lepivosťou VERMIFIX/ECOFIX. Technológia 2000
IMC-T-00-00002-PaU Príprava špecifického antigénu na diagnostiku trichinelózy zvierat (ošípaných). Technológia 2000
IMC-T-00-00002-CHU Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderivátov mikrobiálnych (1-3)-b-D-glukánov Technológia 2000
IMC-T-00-00003-PaU Príprava endemického antigénu na sérologickú diagnostiku Lymeskej boreliózy. Technológia 2000
IMC-T-00-00003-CHU Príprava naftochinónového pigmentu, plumbagín. Technológia 2000
IMC-T-00-00003-UPo Produkcia minikolóniek pre extrakciu tuhou fázou SEPARCOL, CARB-Seal. Technológia 2000
IMC-T-00-00004-UPo Metóda regenerácie silikagélov pre stĺpcovú chromatografiu. Technológia 2000
IMC-T-00-00004-PaU Príprava lipozómov ako nosičov vakcín. Technológia 2000
IMC-T-00-00004-CHU Výroba celulázy. Technológia 2000
IMC-T-00-00005-CHU Biotechnologický spôsob výroby celobiózy. Technológia 2000
IMC-T-00-00005-UPo Príprava širokopórových silikagélov s priemermi pórov 20 – 1000 nm. Technológia 2000
IMC-T-00-00006-UPo Odstránenie čpavkových pár z interiérov stavieb. Technológia 2000